DANH MỤC
CheckPoint 4400 T140 Firewall Network Security Appliance

CheckPoint 4400 T140 Firewall Network Security Appliance

223 SecurityPower™, 5 Gbps of firewall throughput, 3.5 Gbps of IPS throughput, Up to 12 10/100/1000Base-T ports, Up to 4 1GbE Fiber ports, 1 rack unit appliance, 8 x 10/100/1000Base-T RJ45 ports, Two USB ports for ISO installation.

Call đ

CheckPoint 4400 T140 Firewall Network Security Appliance

CheckPoint 4400 T140

Datasheet

 

Sản phẩm đề xuất: Checkpoint 1550 | Checkpoint 1590 | Checkpoint 3600

Cụm từ tìm kiếm phổ biến: Checkpoint |Check Point | Firewall Checkpoint | Check Point Software

CheckPoint 4400 T140 Firewall Network Security Appliance
5
4
3
2
1
Thảo luận(1)
e e
Cách 53 ngày
Reply
Bạn cần trao đổi gì?